Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 672/17


Sygn. akt I Ns 672/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza zmarłym w dniu 19 marca 2016 roku Waldemar Marian Kwiecień (PESEL: 57032514052), mającym, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w  Nietulisku Dużym

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17

Sygn. akt I Ns 715/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 18 czerwca 2017 roku w Kielcach spadkodawczyni Annie Kurosad z domu Masternak córce Kazimierza i Wandy (PESEL 71071108049), której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na rok 2017

   Pobierz plik

Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2017 rok
ikona pdf

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017

Informacja

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego 2017 roku Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach  20- 26 LUTEGO 2017 roku wzorem lat ubiegłych  odbędzie się ogólnopolska akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości  „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”, mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach tegorocznej akcji  planuje się udzielanie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w siedzibie  Ośrodka  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającego przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej  przy ul. Urzędniczej 7B w Kielcach.