Dnia 16.01.2019r.

Sygn. akt I Ns 933/18

 

 

Ogłoszenie

 

 

  „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 933/18 z wniosku Arkadiusza Muchy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Denkówku, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 231 o pow. 0,1816 ha.

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

 

                                                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                            Joanna Zięba