Sygn. akt I Ns 925/18                                                      

Dnia 14 listopada 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim                         ogłasza, że w dniu 12 października 2018 roku został złożony przez Maję Maj wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Krystyny Maj, zmarłej w dniu 19 lipca 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyski, posługujące się za życia numerem PESEL 51060211983, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był               27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Leśna 106.

 

P O U C Z E N I E

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku  lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek  o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk