Dnia  12 listopada 2018 roku                                  

Sygn. akt  I Co 1110/18

                                                                                           

  O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie  adwokat Eweliny Płatek-Kosior wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Stawki Denkowskie 12b do zastępowania nieznanego z miejsca pobytu dłużnika  Bożeny Kamińskiej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez  Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie sygn. akt I Co 1110/18.

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

                                                                                                                                        

                                                                                                            Sędzia Sądu Rejonowego