Dnia 23.10.2018r.                                                                 

Sygn. akt I Ns 769/18                                                          

 

 

Ogłoszenie

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 769/18 z wniosku Sylwii Tkaczyk  o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Antonim Tkaczyku, synu Józefa i Heleny, zmarłym 26 grudnia 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, ostatnio stale tamże zamieszkałym.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

                                                                               Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                     Joanna Zięba