Instrukcja korzystania z serwisu


1. Przeglądanie stron

Obsługa serwisu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oparta jest na systemie dwupoziomowego menu. Wybranie głównej pozycji rozwija listę kategorii, w których  znajdują się pogrupowane tematycznie artykuły.

System menu  skłąda się z:

  • menu podręcznego
  • menu głównego

Menu podręczne umieszczone jest w górnej (nagłówek) i dolenej (stopka) części strony. Menu podręczne umożliwia szybszy dostęp do informacji często używanych.

Menu główne umieszczone jest w lewej części strony. Umożliwia ono przeglądanie wszystkich zawartych w serwisie informacji.

Aby przeglądać strony serwisu należy wybrać z menu głownego (lewa strona ekranu )interesującą pozycję s następnie jedną z wyświetlonych kategorii bądź artykułów.

Artykuły w serwisie zbudowane zostały wedlug jednego standardu. Tłustym drukiem zaznaczony jest tytuł artykułu. Pod nim może znajdować się data utworzenia dokumentu oraz kategoria w jakiej jest umieszczony. Poniżej znajduję się główna treść artykułu, a na jego końcu umieszczona została tabela z plikami do pobrania (o ile takie są niezbędne).

 

2.Pobieranie plików

Niektóre artykuły zawierają gotowe do pobrania plikii z  pełną treścią tych artykułów  bądź innymi niezbednymi informacjami. Aby pobrać plik należy ustawić kursor myszy nad ikonką pliku (system wyswietli wtedy informacje o rodzaju pliku) a następnie kliknąć nań myszką.

 


3. Moduł wyszukiwania


Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki (górna część strony) wpisać szukaną frazę i  nacisnąć klawisz enter. System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.