Wykaz telefonów Sądu Rejonowego


 

Centrala  Sądu Rejonowego

tel: (41) 262-82-41

 

Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 00
fax: (41) 246 20 01

 

Sekretariat Wiceprezesa Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 00
fax: (41) 246 20 01

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 66

 

Główny Księgowy Sądu Rejonowego:  

tel: (41) 246 20 02

 

Sekcja Finansowa Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 18

 

Kasa - Ostrowiec Świętokrzyski

tel: (41) 246 20 14

 

Odział Administracyjny Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 17
 
 
Telefony do Wydziałów Sądu Rejonowego:
 
 

Kierownik

Sekretariat

I Wydział Cywilny

(41) 246 20 03

(41) 246 20 31

II Wydział Karny

(41) 246 20 04

(41)246 20 99

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(41) 246 20 05

(41) 246 20 48

IV Wydział Pracy

(41) 246 20 06

(41) 246 20 06

V Wydział Ksiąg Wieczystych

(41) 246 20 07

(41) 246 20 52

 
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 
 
tel (41) 246 20 46
fax (41) 246 20 46

 

 


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinych i nieletnich

tel: (41) 246 20 09
   

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

tel: (41) 246 20 10
   

 

Informatyk

tel: (41) 246 20 13

 

Biuro Podawcze

tel: (41) 246 20 64