SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE

 


Sprawozdania za 1 półrocze 2018 roku

 

Broszury:
 Pobierz plik

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej  ikona pdf
MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  ikona pdf
MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  ikona pdf
MS-S11/12  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  ikona pdf
MS-S16/S18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich  ikona pdf
MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  ikona pdf
MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika  ikona pdf
MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  ikona pdf

 

 


Sprawozdania za rok 2017

Broszury: Pobierz plik
MS-S1r w sprawach cywilnych za rok 2017 plik pdf
MS S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017 plik pdf
MS S6r w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za rok 2017 plik pdf
MS S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017 plik pdf
MS S40r z działalności kuratorskiej słuzby sądowej za rok 2017 plik pdf
MS S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017 plik pdf
MS S16)18 w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2017 plik pdf
MS S11)12r z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2017 plik pdf
MS S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za rok 2017 plik pdf
MS Kom 23 z czynności komornika za rok 2017 plik pdf

 


 

Sprawozdania za 1 półrocze 2017 roku

 

Broszury:
 Pobierz plik

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej  ikona pdf
MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  ikona pdf
MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  ikona pdf
MS-S11/12  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  ikona pdf
MS-S16/S18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich  ikona pdf
MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  ikona pdf
MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika  ikona pdf
MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  ikona pdf

 


Sprawozdania statystyczne - za 2016 rok:

 

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych ikona pdf
MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej ikona pdf
MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia ikona pdf
MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
MS-S11/12  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ikona pdf
MS-S16/S18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich ikona pdf
MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  ikona pdf
MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika  ikona pdf
MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej   ikona pdf

 Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4