Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 


baza podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  ikona pdf
rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe  ikona pdf
powiaty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne w 2016 r.  ikona pdf
rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa  ikona pdf