Wykaz Lekarzy Sądowych


Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sędu lub organu prowadzącego postępowanie karne uczestników postępowania z powodu choroby dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.


Wykaz lekarzy sądowych ikona pdf
Wykaz lekarzy sądowych - informacja ikona pdf
Wykaz lekarzy sądowych - informacja  ikona pdf
lekarz sądowy - informacja  ikona pdf
lekarz sądowy - informacja  ikona pdf
lekarz sądowy - informacja ikona pdf

 informacja o wygaśnięciu umowy z lekarzem sądowym

Pobierz plik

 

zmiana w wykazie lekarzy sądowych

Pobierz plik