"Komunikat w sprawie zakończenia sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej"

Zgodnie z treścią §12 ust.1  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych  w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408) -

z dniem 30 czerwca 2018 roku  zostanie zakończona sprzedaż tradycyjnych, papierowych znaków opłaty sądowej, a dokonywanie opłat znakami  opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie skuteczne.

Za jedyne wyjątki w tym zakresie należy uznać opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do Sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej w dniu 30 czerwca 2018 roku (data stempla pocztowego), które wpłyną do sądu  w terminie późniejszym.

Nie przewiduje się również możliwości zwracania zakupionych znaków.

Możliwe jest korzystanie z systemu e-Płatności, zarówno  w zakresie bezpośrednich wpłat z wykorzystaniem  przelewów internetowych (pay-by-link) i kart kredytowych, jak również samodzielnego zakupu  e-znaków (https://oplaty.ms.gov.pl).

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

Sylwia Kołodziej

 

Plik do pobrania:

informacja_znaki_sadowe.pdf


Numery Rachunków

 

Wykaz aktualnych rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

                             

Konto dochodów budżetowych:

(wpisy, opłaty, grzywny)

NBP Oddział Okręgowy w Kielcach

16 1010 1238 0810 6722 3100 0000

kod BIC NBPLPLPW

 

Konto sum depozytowych:

(poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, wadia)

Bank  Gospodarstwa Krajowego
55 1130 1017 0021 1002 5890 0004  (wpłaty w PLN) kod SWIFT  GOSKPLPW
28 1130 1017 0021 1002 5890 0005 (wpłaty w USD) 
kod SWIFT  GOSKPLPW
12 1130 1017 0021 1002 5890 0002 (wpłaty w EUR) 
kod SWIFT  GOSKPLPW
39 1130 1017 0021 1002 5890 0001 (wpłaty w CHF) 
kod SWIFT GOSKPLPW
82 1130 1017 0021 1002 5890 0003 (wpłaty w GBP)
kod SWIFT  GOSKPLPW


Konto sum na zlecenie:

(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy, kuratorów)

BGK Oddział w Kielcach

06 1130 1192 0027 6158 9820 0002 kod SWIFT  GOSKPLPW

 

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

(nawiązki)

BGK Oddział w Kielcach

33 1130 1192 0027 6158 9820 0001 kod SWIFT  GOSKPLPW

 

UWAGA!!!

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać :

- imię i nazwisko wpłacającego,

- nazwę Sądu i Wydziału,

- dokładną sygnaturę sprawy.