Portal informacyjny


Z dniem 22 czerwca 2015r. tworzy się w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Św. Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.krakow.sa.gov.pl

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 Dokumentacja:  Pobierz plik

Regulamin portalu informacyjnego  i oświadczenie  ikona pdf  
Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych  ikona pdf