Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczące wprowadzenia do stosowania formularza wniosku świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie oraz zwrotu pozostałych kosztów stawiennictwa w sądzie.

 

 Dokumentacja:  Pobierz plik

Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. wprowadzenia formularza wniosku świadka  ikona pdf  
Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie oraz zwrot pozostałych kosztów stawiennictwa w sądzie  ikona pdf