Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

 


TF2006 logo

 

 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.

 

Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.

Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

 

Materiały ze szkoleń:  Pobierz plik

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych plik pdf
Wybrane akty prawne I plik pdf
Wybrane akty prawne II plik pdf
ETS Lugano - Bruksela plik pdf

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a

plik pdf
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b plik pdf
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c plik pdf
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d plik pdf
Komunikat prasowy nr 15.07 plik pdf
Komunikat prasowy nr 52.06 plik pdf
Wersja skonsolidowana 805/2004 plik pdf
Współpraca sądowa w sprawach karnych plik pdf
Ustawa KPK plik pdf
Wyciąg z KPK plik pdf
Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych plik pdf
Zaświadczenie plik pdf