Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.” na 2018 rok


                       
Numer postępowania ZP-26-02/2017

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia..." na 2018 rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św."

Numer postępowania  ZP-26-01/2017