Dnia 08.05.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 750/17

 „O g ł o s z e n i e”

                          

                                  W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 750/17 z wniosku Nest Bank S. A. w Warszawie, z udziałem Gminy Bodzechów, o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Marii Pawłowskiej, córce Józefa i Marii, nazwisko rodowe Jakóbczak, zmarłej w dniu 15 listopada  2014 r. w Kielcach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bodzechowie. Spadkodawczyni Grażyna Maria Pawłowska pozostawiła majątek w postaci nieruchomości położonej w Bodzechowie przy ul. J. Nalazka 20 oraz dwóch samochodów osobowych.  

          Sąd wzywa spadkobierców Grażyny Marii Pawłowskiej, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

Dnia 08.05.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 1023/17 

   „O g ł o s z e n i e”

                          

                           W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1023/17 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z udziałem Przemysława Różyckiego, o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Władysławie Różyckim, synu Władysława i Haliny, zmarłym w dniu 30 września 2015  r. w Ciechanowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Duraczowie, gmina Łagów. 

          Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Władysława Różyckiego, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

 

Sygn. akt I Ns 1077/17

 

„OGŁOSZENIE”

         

"W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 1077/17 z wniosku Waldemara Gogół o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Gogół, synu  Władysława i Stanisławy, zmarłym dnia 4 września 1975 roku w Radzyniu Podlaskim, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Branicy Suchowolskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

 

Sygn. akt I Ns 200/18

Dnia 02 maja 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 200/18 z wniosku Katarzyny Wieczorek o stwierdzenie nabycia z dniem 04 listopada 1971 roku przez posiadacza samoistnego Waldemara Pikusa, syna Zygmunta i Teodozji, własności nieruchomości położonej w Chmielowie, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1036 o powierzchni 0,3500 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

 

Dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sygn. akt I Ns 925/17

 

„OGŁOSZENIE”

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 925/17 z wniosku Gminy Starachowice o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Gap,  z domu Żytniak,  córce Antoniego i Marianny, zmarłej 18 lutego 1968 roku  w Miłkowie i tam też mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie sześciu miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk