Dnia 08.05.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 750/17

 „O g ł o s z e n i e”

                          

                                  W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 750/17 z wniosku Nest Bank S. A. w Warszawie, z udziałem Gminy Bodzechów, o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Marii Pawłowskiej, córce Józefa i Marii, nazwisko rodowe Jakóbczak, zmarłej w dniu 15 listopada  2014 r. w Kielcach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bodzechowie. Spadkodawczyni Grażyna Maria Pawłowska pozostawiła majątek w postaci nieruchomości położonej w Bodzechowie przy ul. J. Nalazka 20 oraz dwóch samochodów osobowych.  

          Sąd wzywa spadkobierców Grażyny Marii Pawłowskiej, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik