Dnia 08.05.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 1023/17 

   „O g ł o s z e n i e”

                          

                           W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1023/17 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z udziałem Przemysława Różyckiego, o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Władysławie Różyckim, synu Władysława i Haliny, zmarłym w dniu 30 września 2015  r. w Ciechanowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Duraczowie, gmina Łagów. 

          Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Władysława Różyckiego, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik