Sygn. akt I Ns 1077/17

 

„OGŁOSZENIE”

         

"W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 1077/17 z wniosku Waldemara Gogół o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Gogół, synu  Władysława i Stanisławy, zmarłym dnia 4 września 1975 roku w Radzyniu Podlaskim, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Branicy Suchowolskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”