Dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sygn. akt I Ns 925/17

 

„OGŁOSZENIE”

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 925/17 z wniosku Gminy Starachowice o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Gap,  z domu Żytniak,  córce Antoniego i Marianny, zmarłej 18 lutego 1968 roku  w Miłkowie i tam też mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie sześciu miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk