Sygn. akt I Ns 255/18

Dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 5255/18 z wniosku Hanny Czajki o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Krystynę Zofię i Zdzisława małżonków Wielgus, własności nieruchomości położonej w Miłkowie, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 439/2 i 319 o łącznej powierzchni 0,0810 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby   w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska