Dnia 19.04.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 108/17

 

„O g ł o s z e n i e”

                          

   W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 108/17, z wniosku Szymona Daniela Partyki,  z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Skarbu Państwa – Starosty Ostrowieckiego i innych, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Denkowskiej 120, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,4790 ha, oznaczoną w rejestrze gruntów 39, mającą urządzony zbiór złożonych dokumentów Zd 696.   

  Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik