Dnia 19 kwietnia 2018 roku                                                    

Sygn. akt. I Ns 1040/17                                                            

Wnioskodawca: Ryszard Kaczmarek

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1040/17 z wniosku Ryszarda Kaczmarka, z udziałem Andrzeja Białeckiego i Marii Białeckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Białeckim, synu Jana i Marii, zmarłym dnia 17 września 2007 roku w Sandomierzu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim