Dnia 06.04.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 804/17

 

  „O g ł o s z e n i e”

                          

 W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 804/17 z wniosku Kazimierza Turka, z udziałem Mariusza Gałwy i innych, o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Turku (Turek), synu Tomasza i Marianny, zmarłym w dniu 31 marca 1945 r. r. w Sarniej Zwoli, gmina Waśniów i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Spadkodawca Paweł Turek pozostawił majątek w postaci gospodarstwa rolnego o powierzchni około 2,15 ha, położonego w Sarniej Zwoli, gmina Waśniów.  

              Sąd wzywa spadkobierców Pawła Turak, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik