Dnia 06.04.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 578/17

 „O g ł o s z e n i e”

                          

                             W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 578/17, z wniosku Zbigniewa Lipki i Jolanty Lipki,  z udziałem Marty Kalety, Moniki Ciszewskiej, Iwony Górskiej i Adriana Malinowskiego, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Przyborowie (nr 48 i nr 49), gmina Bodzechów, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami:  95 (pow. 0,0600 ha), 96/1 (pow. 0,0600 ha) i 96/2 (pow. 0,0200 ha),  nie mającej urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru złożonych dokumentów.  

          Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik