Sygn. akt I Ns 46/18

 

„OGŁOSZENIE”

                                         W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 46/18 z wniosku Grażyny Bieleckiej i Adama Bieleckiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Szymanowskiego, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, składającej się z działek gruntu oznaczonych na mapie numerami 64/2 i 64/3 o łącznej powierzchni 0,0324 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

                 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

 Iwona Waśniewska