Dnia 11.01.2018 roku     
Sygn. akt. I Ns 851/17     
Wnioskodawca:
Jacek Żelazowski


Ogłoszenie


„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 851/17 z wniosku Jacka Żelazowskiego, z udziałem: Stefana Bądzyńskiego, Wiesławy Bądzyńskiej, Anny Słomki, Małgorzaty Żelazowskiej, Katarzyny Gajek i Aleksandry Ziółkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Bądzyńskim s. Jakuba i Stanisławy, zmarłym dnia 22 kwietnia 1973 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Po spadkodawcy pozostał majątek w  postaci działki nr 3.64, o pow. 0.1914 ha, położonej przy ul. Paulinowskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


                                                 Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Kinga Kosiarz – Michalska