Dnia 09.01.2018 roku
Sygn. akt I Ns 416/17


OGŁOSZENIE


"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns  416/17 z wniosku Aurelii Kraus o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Józefa i Irenę małż. Bojara własności nieruchomości położonej w obrębie Janik, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1057 o powierzchni 0,3874 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

SSR Elżbieta Niebutkowska