Dnia 03.01.2018 roku

Sygn. akt I Ns 968/17

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 968/17 z wniosku Asekuracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Kubickiej, nazwisko rodowe Baranowska, córce Tadeusza i Wandy z domu Lachowska, zmarłej 22 lutego 2003 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu, rozwiedzioną. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

SSR Elżbieta Niebutkowska