Dnia 19.12.2017 r. 

Sygn. akt I C 616/17                                              

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 143 kpc ustanowiono kuratora w osobie apl. adw. Katarzyny Krzystek Kancelaria Adwokacka w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Młyńska 1 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwanego Adriana Sarny, ostatnio zamieszkałego w Ostrowcu Św. w sprawie z powództwa  Miasta Stołecznego Warszawa - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie o zapłatę

 

Sygn. akt I C 616/17

 

Pozew  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

                                                                                     

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                              Tomasz Gawlik