Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

I Wydział Cywilny

Sygn. akt I Ns 625/17

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 117§1 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie adwokata – Małgorzaty Kozub wykonującego zawód w Kancelarii Adwokackiej w Ostrowcu Św.   do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim nieznanych wierzycieli w sprawie z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie do depozytu

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

                                                                                                                                      

                                                                                            Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                               Iwona Waśniewska