Wykaz telefonów Sądu Rejonowego


 

Centrala  Sądu Rejonowego

tel: (41) 262-82-41

 

Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 00
fax: (41) 246 20 01

 

Sekretariat Wiceprezesa Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 00
fax: (41) 246 20 01

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 66

 

Główny Księgowy Sądu Rejonowego:  

tel: (41) 246 20 02

 

Sekcja Finansowa Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 18

 

Kasa - Ostrowiec Świętokrzyski

tel: (41) 246 20 14

 

Odział Administracyjny Sądu Rejonowego

tel: (41) 246 20 17
 
 
Telefony do Wydziałów Sądu Rejonowego:
 
 

Kierownik

Sekretariat

I Wydział Cywilny

(41) 246 20 03

(41) 246 20 31

II Wydział Karny

(41) 246 20 04

(41)246 20 99

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(41) 246 20 05

(41) 246 20 48

IV Wydział Pracy

(41) 246 20 06

(41) 246 20 06

V Wydział Ksiąg Wieczystych

(41) 246 20 07

(41) 246 20 52

 
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 
 
tel (41) 246 20 46
fax (41) 246 20 46

 

 


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinych i nieletnich

tel: (41) 246 20 09
   

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

tel: (41) 246 20 10
   

 

Informatyk

tel: (41) 246 20 13

 

Biuro Podawcze

tel: (41) 246 20 64