Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

I Wydział Cywilny

Sygn. akt I Ns 625/17

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 117§1 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie adwokata – Małgorzaty Kozub wykonującego zawód w Kancelarii Adwokackiej w Ostrowcu Św.   do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim nieznanych wierzycieli w sprawie z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie do depozytu

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

                                                                                                                                      

                                                                                            Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                               Iwona Waśniewska

Siedziba Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Wewnątrz ośrodka:

 

Kronika:

 

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimOśrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. – siedziba w budynku Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 70/28


Kierownik Ośrodka Kuratorskiego – Anna Waśko


Wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego:

 • starszy kurator Marek Wilk
 • kurator społeczna Krystyna Dziewięcka
 • kurator społeczna Anna Dąbrowska
 • kurator społeczna Jolanta Salwa


Ośrodek Kuratorski jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19


Tel. 41 246 20 54 (pon., czw. w godz. 8-15)


Działalność Ośrodka w 2017 roku

Codziennie:

 • odrabianie lekcji i nauka z pomocą kuratorów
 • przygotowywanie posiłków i wspólne spożywanie
 • zajęcia plastyczne i sportowe na boisku (w sezonie)

Raz w tygodniu:

 • zajęcia poza siedzibą Ośrodka w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Rawszczyzna” (basen, siłownia)
 • zajęcia socjoterapeutyczne wg programóo „Spójrz Inaczej”, „Odlot”, „Veto wobec przemocy”, „Unplugged” prowadzone przez kurator społeczną K. Dziewięcką (pedagog z uprawnieniami do prowadzenia w/w programów)
 • Stała współpraca z terapeutą Katarzyną Sobczyk z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami z siedzibą w Agencji Rozwoju Lokalnego (praca indywidualna z uczestnikami i członkami ich rodzin, zajęcia dla grupy uczestników)

Wycieczki wakacje 2017:

 • Kazimierz Dolny
 • Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik
 • Radom – port lotniczy
 • Ćmielów – fabryka porcelany
 • Skarżysko-Kamienna – Muzeum Orła Białego
 • Wąchock

Dwukrotny udział w Zbiórce Żywności Świętokrzyskiego Banku Żywności
Dwukrotny udział w zajęciach Saloniku Dyskusyjnego w Agencji Rozwoju Lokalnego m.in. temat „Młodzi z pasją – wolni od uzależnień i aktywni w życiu”
Wizyta w Zakładzie Poprawczym – rozmowy z wychowawcami i wychowankami
Wyjścia do Biura Wystaw Artystycznych (wernisaż fotografii dawnego Ostrowca i udział w zajęciach plastycznych) oraz Miejskiego Centrum Kultury (spacer po mieście z przewodnikiem – miejsca ważne dla historii Ostrowca)
Wyjścia do kina:

 • „Listy do M”
 • „Spiderman”
 • „Assansin’s Creed”

Obchody uroczystości i świąt (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dni Ziemi, itp.)
Wspólna uroczysta wigilia z zaproszonymi gośćmi 15.12.2017


Ponadto kuratorzy z Ośrodka Kuratorskiego stale współpracują z pedagogami i wychowawcami ze szkół uczestników oraz z ich rodzicami i opiekunami indywidualnie, stosownie do potrzeb.


W Ośrodku Kuratorskim prowadzona jest Kronika zawierająca pamiątki i fotografie z najważniejszych wydarzeń.


 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2018

więcej informacji